Odpovědnost

Řízení rizik odpovědnosti

Každá fyzická I právnická osoba odpovídá za škodu, kterou způsobí porušením své právní povinnosti. Z tohoto důvodu by měl být kladen stále větší důraz na identifikaci a hodnocení rizik odpovědnosti. A proto je pojištění odpovědnosti za škodu jedním z pilířů ochrany podnikání.

 

V souvislosti z vaší činností jsou základní typy pojištění odpovědnosti za škodu následující:

 

  • Odpovědnost za škodu z provozní činnosti

  • Odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem (vadou vykonané práce)

  • Profesní odpovědnost

  • Odpovědnost za škody způsobené na životním prostředí

  • Odpovědnost za škody způsebenou na věcech, které nejsou ve vlastnictví pojištěného

  • Odpovědnost zaměstnance za škody z výkonu povolání

  • Apod.

Kontakt

DSCF4382-Edit_edited.png

Hana Urbanová Zugschwerdová

email: hana.urbanova@aon.cz

  • Grey LinkedIn Icon
Aon_Logo_Red_Tagline_RGB.png