Řízení rizik

Poradenství v oblasti řízení rizik

Default zákazníka je klíčovým rizikem ohrožujícím profitabilitu společností. Skrze poradenství při výběru pojištění pohledávek a odborné správě tohoto pojištění nabízíme ochranu před rizikem ztráty v důsledku platební neschopnosti. Dodavatelsko-odběratelský vztah nese riziko opožděných plateb nebo dokonce úplné platební neschopnosti. Nesprávné zacházení s pohledávkami může dokonce zásadně ovlivnit chod společnosti.

 

Se svými partnery v oblasti úvěrového pojištění poskytuje společnost Aon svým zákazníkům bezpečnost mapováním a pravidelnou analýzou těchto rizik, aby se společnosti mohly soustředit na své vlastní podnikání a ziskové obchodní aktivity. Díky pozici Aon jako největšího partnera světových kreditních pojišťoven z hlediska úpisu pojistného nabízíme našim zákazníků skrze naši společnost využití obchodní páky při vyjednání o podmínkách Vašeho krytí.

 

Prostřednictvím konzultačních a zprostředkovatelských aktivit společnosti Aon nabízíme pomoc výběru a správě řešení kreditních pojištění šitých na míru individuálním potřebám, a to i na mezinárodní úrovni.

Kontakt

Karel Dorazil

email: karel.dorazil@aon.cz

Karel_Dorazil_edited.png
  • Grey LinkedIn Icon
Aon_Logo_Red_Tagline_RGB.png