Private equity

Private equity

Získejte informace o tom, jak ochránit hodnotu Vaší investice prostřednictvím transakčního pojištění.

Jak zvýšit hodnotu prodávaných aktiv prostřednicím moderních zajišťovacích nástrojů?

 

Zajistěte ochranu Vaší rozvahy prostřednictvím pojištění profesní odpovědnosti.

Jak máte oceněnu hodnotu Intelectual Property a jak jste zajištěni pro jejímu poklesu či nákladům na obranu této hodnoty?

 

Jak jste vyřešili hmotnou odpovědnost managementu za chybná rozhodnutí (podnikatelské riziko)?

 

Aon Vám nabízí expertízu prověřenou mezinárodním trhem. Know how, které pomáhá stovkám investorů v Evropě každý rok.

Kontakt

0_edited.png

Luděk Pachman

email: ludek.pachamn@aon.cz

  • Grey LinkedIn Icon
Aon_Logo_Red_Tagline_RGB.png