Průzkum řízení rizik 2020

Jaká rizika vnímají společnosti jako zásadní a jak jsou na ně připraveny v roce 2020?

Proměnlivá doba přináší nová rizika.

Společnost Aon jako světový specialista na řízení rizik organizoval již třetí ročník Průzkumu řízení rizik, který mapuje vnímání rizik v České republice a na Slovensku a připravenost zdejších firem na tato rizika.

Klíčové závěry Průzkumu řízení rizik 2020

Mezi nejvýznamnějšími riziky v České republice se ve srovnání s předchozím ročníkem podle očekávání nově objevilo riziko Pandemie či jiné zdravotní krize, které se umístilo na 1. místě.

Analysis-1.png

82%

společností hodnotí 

v roce 2020

riziko Pandemie či jiné zdravotní krize za zásadní nebo významné.

Zajímají Vás další klíčová zjištění v oblasti

risk managementu v České republice v roce 2020?

Stáhněte si závěrečné shrnutí

Průzkumu řízení rizik 2020.

Decision making-2.png

2020

Disclaimer: Společnosti, které se Průzkumu zúčastnily, obdrží  plnou verzi závěrečné studie automaticky na uvedený kontaktní email.

Závěrečný přehled Průzkumu řízení rizik 2020 obsahuje klíčová zjištění v oblasti řízení rizik, uvádí nejzásadnější rizika v České republice a hodnotí připravenost firem těmto rizikům čelit.

O společnosti Aon

Aon plc (NYSE:AON) je globálním lídrem v odvětví profesionálních služeb poskytující široké spektrum řešení v oblasti rizik. Více informací o nás najdete zde.

Aon_Logo_Red_Tagline_RGB.png